LSLB | Ladang | Buat

DIPOS oleh Zevenet | 15 Januari 2019

Di bawah seksyen ini, anda boleh membuat ladang LSLB, ladang-ladang ini boleh dikonfigurasi dalam dua profil yang berbeza:

  • Profil HTTP: Profil ini berfungsi sebagai proksi terbalik dan mampu menguruskan protokol HTTP dan HTTPS. Mereka bekerja di SNAT mod.
  • Profil L4XNAT: Profil ini berfungsi sebagai penghala dan dapat mengurus protokol TCP, UDP, SCTP, SIP, FTP, TFTP, AMANDA, H323, IRC, protokol NETBIOS-NS, PPTP, SANE dan SNMP. Ia berfungsi di DNAT, SNAT, DSR or DNAT STATELESS mod.

Buat Ladang LSLB

Selepas memilih Buat Ladang butang, panel baru untuk membuat persediaan ladang baru ditunjukkan.

Nama. Ia merupakan penamaan ladang dan boleh digunakan sebagai perihalan perkhidmatan maya yang akan disediakan. Ia adalah pengecam unik untuk perkhidmatan maya. Huruf khas seperti ruang kosong, tanda hubung atau tanda titik tidak dibenarkan.
Profil. Tentukan jenis ladang dan topologi pengimbangan beban untuk ladang baru. Anda boleh memilih salah satu daripada profil berikut:

  • L4xNAT. Ia adalah perkhidmatan mengimbangi beban prestasi tinggi di lapisan 4 yang berfungsi di bahagian kernel (bukan berdasarkan proses pengguna) yang menggabungkan beberapa cara mengimbangi beban seperti Sumber NAT dan NAT Tujuan. Profil ini boleh mengendalikan sebarang jenis protokol seperti TCP, UDP, SCTP, SIP, FTP, TFTP, ICMP, dan lain-lain, dan semua protokol berdasarkan kepada mereka. Untuk mengkonfigurasi profil ladang ini, alamat IP maya akan diperlukan. Kemudian, dalam konfigurasi ladang utama, mungkin untuk menetapkan protokol tertentu untuk mengendalikan, pelabuhan atau julat port (berbilang). Ia juga boleh mengendalikan beberapa protokol sekaligus.
  • HTTP. Ia merupakan lapisan HTTP lapisan 7 yang mengimbangi dengan ciri khas proksi. Ia termasuk dalam ciri profil ini seperti lapisan HTTPS 7. Profil ini sesuai untuk perkhidmatan web (termasuk pelayan aplikasi web) dan semua protokol aplikasi berdasarkan protokol HTTP dan HTTPS seperti WebDAV, RDP melalui HTTP, ICA melalui HTTP, dan lain-lain. Untuk mengkonfigurasi profil ladang ini, alamat IP maya dan port TCP maya akan diperlukan.

IP maya. Senarai ini akan menunjukkan semua alamat IP yang dikonfigurasi dalam konfigurasi rangkaian sistem dan tersedia untuk digunakan untuk IP maya ladang.

Port Maya. Bidang ini harus menjadi nombor port yang tersedia pada sistem, di mana profil Farm akan didengar. Format pelabuhan adalah seperti berikut:

  • Hanya satu port yang tersedia antara 1 dan 65535 untuk HTTP profil.
  • Sekumpulan pelabuhan antara 1 dan 65535 untuk L4XNAT ladang dipisahkan oleh koma, sebagai contoh: 25,110,143. Julat pelabuhan ditentukan dengan memasukkan nombor pelabuhan had 2 yang disertai oleh watak usus: 2000: 2100, ia akan merangkumi semua port antara julat, kedua-dua nombor yang dimasukkan. Mereka boleh digunakan bersama seperti berikut: 25,110,143,200: 2100.

Langkah seterusnya, kemas kini ladang LSLB.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan