Sistem | Backup | Muat naik

DIPOS oleh Zevenet | 15 Januari 2019

Seksyen ini membenarkan upload dan menyimpan fail sandaran tempatan ke dalam pengimbang beban.

Muat naik Sandaran

Halaman ini membolehkan untuk menetapkan nama untuk fail sandaran baru dan untuk memilih fail baru dari PC beban anda ke pengimbang beban.

Nama. Nama fail sandaran baharu.
Backup. Terokai dan pilih fail sandaran dari PC tempatan anda Tar.gz format.

Tekan Upload butang untuk memuat naik fail sandaran baru ke dalam pengimbang beban.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan