Rangkaian | Gateway

DIPOS oleh Zevenet | 15 Januari 2019

Bahagian ini membolehkan untuk mengkonfigurasi Gateway lalai jadual laluan global dalam pengimbang beban. Walaupun setiap NIC dan VLAN boleh menyimpan gerbang mereka sendiri, GW lalai biasanya digunakan untuk mengakses Internet secara tempatan dari pengimbang beban itu sendiri.

Jadual Gateway

Jadual-jadual ini menunjukkan Gateway lalai untuk IPv4 dan Gateway lalai untuk IPv6 pengimbang beban.

Skrin ini dibahagikan kepada dua bahagian, satu untuk setiap gerbang dengan lajur berikut:

ALAMAT. Alamat IP bagi gerbang lalai.
INTERFACE. Antara muka Gateway lalai yang akan digunakan untuk lalai keluar lalai.
TINDAKAN. Tindakan yang tersedia untuk gerbang lalai adalah seperti berikut:

  • Konfigurasi. Konfigurasi gerbang lalai untuk pengimbang beban.
  • Unset. Nyahaktifkan konfigurasi dan keluarkan gateway lalai.
Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan