Sistem | Backup | Buat

DIPOS oleh Zevenet | 15 Januari 2019

Bahagian ini membolehkan untuk membuat fail sandaran dengan keseluruhan konfigurasi pengimbang beban.

Buat Sandaran

Selepas memilih Buat Sandaran butang, panel baru untuk membuat sandaran baru akan ditunjukkan.

Nama. Nama fail sandaran. Hanya dibenarkan huruf dan nombor.

Tekan Buat butang untuk membuat sandaran baru dan mesej pengesahan akan muncul apabila selesai, dan anda dapat melihatnya dalam senarai sandaran.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan