Rangkaian | NIC | Kemas kini

DIPOS oleh Zevenet | 3 Januari 2018

Bahagian ini digunakan untuk menukar konfigurasi NIC rangkaian fizikal.

 

Tetapan Global

Tetapan global untuk menukar konfigurasi NIC rangkaian tertentu adalah yang berikut.

Nama. Nama sistem untuk antara muka fizikal. Tidak boleh diedit.
MAC. Alamat MAC yang diberikan kepada NIC tertentu. Tidak boleh diedit.
IP Address. Alamat IP dalam format IPv4 yang kini diberikan kepada antara muka yang boleh diedit.
Netmask. Topeng rangkaian dalam format IPv4 yang kini ditugaskan kepada NIC yang boleh diedit.
Gerbang. Gerbang lalai dalam format IPv4 yang kini digunakan oleh NIC yang boleh diedit.

Setelah semua perubahan yang diperlukan dilakukan, tekan Update untuk menerapkan perubahan baru.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan