Rangkaian | Antara Muka Maya | Buat

DIPOS oleh Zevenet | 3 Januari 2018

Bahagian ini menerangkan cara membuat antara muka maya dan pilihan yang berbeza.

Buat Antara Muka Maya

Cari di bawah pilihan terperinci untuk membuat antara muka maya.

Antara Muka Ibu Bapa. Tetapkan a NIC, Ikatan or VLAN antara muka sebagai ibu bapa di mana Interface Maya akan dikonfigurasikan.
Nama. Tetapkan nama untuk mengenal pasti yang baru Interface Maya, nama itu bermula dengan nama Antara Muka Ibu Bapa diikuti dengan ID nama antara muka maya yang akan digunakan, dan mereka dipisahkan dengan aksara kolon.
Alamat. Tetapkan alamat IPv4 untuk antara muka maya yang baru. Netmask dan Gateway akan diwarisi dari antara muka ibu bapa.

Setelah semua perubahan yang diperlukan dilakukan, tekan Buat butang untuk mewujudkan antara muka maya yang baru.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan