Rangkaian | Interface Maya

DIPOS oleh Zevenet | 3 Januari 2018

Antara muka Maya membenarkan untuk menetapkan lebih daripada satu alamat IP ke antara muka NIC atau VLAN yang sama yang dikonfigurasikan dalam sistem. Lihat di bawah cara untuk mengkonfigurasi dan menguruskan Interface Maya.

Jadual Antara Muka Maya

Jadual ini menyenaraikan semua Antara Muka Maya yang dikonfigurasi dalam sistem.

Buat butang Iface Maya. Butang ini menambah antara muka maya yang baru.
NAMA. Nama antara muka maya.
ALAMAT. Alamat IP yang diberikan, jika ada.
MAC. Alamat perkakasan antara muka ini. Itu akan diwarisi dari antara muka NIC induk.
NETMASK. Subnet mask diberikan, jika antara muka dikonfigurasikan.
GATEWAY. Gerbang lalai yang digunakan oleh antara muka maya. Diwarisi dari antara muka ibu bapa.
STATUS. Status antara muka maya yang diberikan, nilai yang ada ialah Green jika antara muka maya naik dan Merah jika antara muka maya turun.
TINDAKAN. Tindakan yang ada untuk setiap muka maya dalam jadual adalah yang berikut:

  • Edit. Tukar konfigurasi antara muka maya seperti alamat IP atau netmask.
  • Bawakan. Tetapkan antara muka dan dikonfigurasi untuk menerima trafik.
  • Bawa turun. Tetapkan antara muka dan berhenti menerima lalu lintas.
  • Padam. Nyahaktifkan konfigurasi dan alih keluar antara muka maya.
Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan