Sistem | Backup | Buat

DIPOS oleh Zevenet | 3 Januari 2018

Bahagian ini membolehkan untuk membuat fail sandaran dengan keseluruhan konfigurasi pengimbang beban.

Buat Sandaran

Selepas memilih Buat Sandaran daripada Tindakan butang, panel baru untuk membuat sandaran baru akan ditunjukkan.

Nama. Nama fail sandaran. Hanya dibenarkan huruf dan nombor.

Keratan Akhbar Buat untuk menyimpan konfigurasi semasa dan mesej pengesahan akan muncul apabila selesai.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan