Pemantauan :: log

DIPOS oleh Zevenet | 19 Februari 2016

Bahagian ini digunakan untuk mengakses log sistem. Untuk memaparkan log anda telah memilih salah satu fail log dan kemudian menetapkan bilangan baris ekor untuk ditunjukkan menekan butang Lihat log.

Fail-fail tersebut dikaitkan dengan perkhidmatan berikut:

ucarp.log. Log fail untuk perkhidmatan kluster.
zenlatency.log. Log fail untuk pelancar perkhidmatan latency perkhidmatan ucarp.
zeninotify.log. Log fail untuk perkhidmatan replikasi config.
mini_https.log. Log fail untuk perkhidmatan http web gui.
zenloadbalancer.log. Log fail untuk perkhidmatan tindakan pengimbang beban zen global melalui GUI web.
farmguardian.log. Log fail untuk perkhidmatan pengawasan lanjutan ladang.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan